Egyesület

2002-ben alakult egyesületünk alapvető célja a sarudi gyermekek és ifjak szervezett, iskolai foglalkozáson kívüli oktatása nevelése, egyéni képesség fejlesztése, hátrány kompenzációja, alapozó és mozgásterápiája, szabadidős és sport tevékenységének a megszervezése és az eddigieknél jobb feltétel biztosítása.

Az egyesületünk tehát a sarudi gyermekek számára; az iskola melletti, az iskolai nevelést-oktatást segítő olyan közösségi  tér, ahol sajátos eszközökkel és légkörben oldható meg:

 • az általános emberi értékekkel való azonosulás,
 • környezettudatosság, a fenntarthatóság iránti igény kialakítása,
 • tehetséggondozás,
 • differenciált, szükségletekhez igazodó képességfejlesztés,
 • iskolán kívüli terápiás eszközök alkalmazása tanulási akadályok és magatartási zavar kezelésében,
 • társadalmi beilleszkedés feltételeinek megsegítése,
 • a toleráns magatartás – önelfogadás, a másság elfogadás,
 • az önelfogadás és a másság elfogadásának harmóniája.

Feladataink között első helyen szerepel az esélyegyenlőség biztosítása, mert ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a normál különböző képességű, a tanulási, vagy magatartási zavarral küszködő gyerek az iskola után azonos eséllyel folytassa életútját függetlenül attól, hogy a családi háttértől.

Mindehhez – kihasználva a civil szervezet adta lehetőségeket – olyan légkört teremtünk, amelyben a felnőtt, a gyermek jól érzi magát, ahol az emberi, a társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a különösségét, a másságot is elfogadva.

Ezeknek megfelelően teremtettük meg a színtereket, a DIÁKTANYÁKAT – mátraszentlászlói; síház sípályával és a sarudi;kikötővel –  ahol minden gyerek jól érzi magát és örömmel van jelen aktív részvételével.

Tevékenységünk elsődleges célja a környezettudatosság kialakítása. Több évtizede táboroztatunk, táborokat működtetünk, azzal a célzattal, hogy gyerekeinkben kialakítsunk egy környezet tudatos életmód iránti igényt. Sok száz gyerekkel, ifjúval ismertettük meg a természetjárás (víz és szárazföldi) szépségét. A téli és nyári túrázás, táborozás örömeit. Programjaink célja, hogy a fiatalok fedezték fel a Dél-Heves és a Közép-Tisza, hazánk, illetve a Kárpát-medence természeti és történelmi értékeit. Beeveztük és megismertük Közép-Tisza legrejtettebb értékeit. Jártunk a Börzsönyben, Mátrában, Bükkben, a Szlovák érchegységben és Romániában, a Bihar hegységben-többek közt Padison.

Visszatérő programok

 • Táborok: Nyári, téli-sí tábor      Mátraszentlászlón
 • Hétvégi      túrák a Mátrában
 • Evezős      túrák a Tisza-tavon
 • Bemutató      evezős túrák nyáron heti      rendszerességgel az”idegen”érdeklődők számára
 • Délutáni      evezések